Tenisová škola

Tenisová škola vznikla v roce 1998 a v současné době jí navštěvuje 150 dětí, čímž je největší tenisovou školou svého druhu na Moravě. Výuku tenisu těchto dětí vedou tři profesionální trenéři z řad bývalých závodních hráčů. V letním období jsou tréninky konány na otevřených antukových kurtech, v zimním období pak v kryté nafukovací tenisové hale, kde jsou k dispozici tři antukové tenisové kurty.

Nábory nových zájemců z řad dětí jsou prováděny formou inzerce ve sdělovacích prostředcích a osobně na základních školách. Každé ze začínajících dětí absolvuje nejprve tzv. přípravku, která slouží k pozdějšímu rozdělení dětí podle výkonnosti na závodní a rekreační hráče. Závodní hráči se stávají členy tenisového klubu, rekreační hráči zůstávají nadále členy tenisové školy.

Závodní hráči trénují 3 – 4 x týdně, rekreační hráči pak 2 x týdně. Podle věku jsou závodní hráči rozděleni do kategorií: „ děti do 9 let“, „ mladší žactvo“, „ starší žactvo“ a „ dorost“. V těchto kategoriích se zúčastňují celostátních turnajů v jednotlivcích a mistrovských utkání družstev.

Výuková hodina s trenérem činí v létě 300,- Kč, v zimě 630,-Kč, přičemž se dělí počtem žáků, kteří na kurtě trénují. Roční členský příspěvek činí 1.800,-Kč a je v něm zahrnuto používání venkovních kurtů v průběhu celé letní sezóny.

Přípravka pro děti od 5-ti do 8 let. Tréninky budou probíhat vždy pondělky a středy od 16 do 17 hodin, tedy 2x týdně. Cena je 400,- Kč měsíčně. Tato přípravka je určena dětem, které nikdy tenis nehrály. Přihlášky  u p.Kubáně tel:603420774.