Tenisový klub

Tenisový klub je určen pro úspěšné absolventy tenisové školy, kteří prošli pečlivým výběrem a byli zde zařazeni jako nadějní tenisté. V tenisovém klubu pod dohledem zkušených trenérů začíná jejich tenisová kariéra. Zúčastňují se mistrovských i turnajových tenisových utkání jednotlivců a družstev jak krajských tak i republikových.

Nábory nových zájemců z řad dětí jsou prováděny formou inzerce ve sdělovacích prostředcích a osobně na základních školách. Každé ze začínajících dětí absolvuje nejprve tzv. přípravku, která slouží k pozdějšímu rozdělení dětí podle výkonnosti na závodní a rekreační hráče. Závodní hráči se stávají členy tenisového klubu, rekreační hráči zůstávají nadále členy tenisové školy.

Závodní hráči trénují 3 – 4 x týdně, rekreační hráči pak 2 x týdně. Podle věku jsou závodní hráči rozděleni do kategorií: „ děti do 9 let“, „ mladší žactvo“, „ starší žactvo“ a „ dorost“. V těchto kategoriích se zúčastňují celostátních turnajů v jednotlivcích a mistrovských utkání družstev.

Výuková hodina s trenérem činí v létě 300,- Kč, v zimě 630,-Kč, přičemž se dělí počtem žáků, kteří na kurtě trénují. Roční členský příspěvek činí 1.800,-Kč a je v něm zahrnuto používání venkovních kurtů v průběhu celé letní sezóny.

V tenisovém klubu mají jeho hráči možnost zakoupení tenisových raket Head za výhodnou cenu,sportovního oblečení, stejně jako zakoupení tenisových míčů HEAD. K dispozici je rovněž vyplétání tenisových raket na elektronickém vyplétacím stroji výplety HEAD.

Tenisový klub je rozdělen do skupin:

  • Přípravka (děti do 9 let)
  • Mladší žáci
  • Starší žáci
  • Dorostenci